mai
20
YO2
12
TO2
6
FINAL
C4
DRA
7
AS2
12
FINAL
35+
SAC
8
BA2
12
FINAL
D2
BOY
3
GO3
7
FINAL
D1
JAY
5
TE2
7
FINAL
35+
OUT
7
IM3
9
FINAL
35+
mai
21
TO3
16
OP2
11
FINAL
C1
VIE
8
BE2
9
FINAL
C4
NA2
5
CA2
10
FINAL
C4
WO2
7
RA2
8
FINAL
D2
DY2
10
CIT
8
FINAL
C1
YO2
12
NA2
1
FINAL
C4
mai
22
UN2
7
KI3
6
FINAL
M4
BOM
8
HE3
6
FINAL
M4
GO2
4
BUL
5
FINAL
M4
DE2
4
CH2
2
FINAL
M4
mai
23
PHO
6
KI2
14
FINAL
M5
GO4
9
BO3
10
FINAL
M3
ME2
4
CA3
7
FINAL
M3
TEA
5
DR2
3
FINAL
M5